Bir çok test sonucunda beynimizin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edildi. BEYİN

Araştırma sonuçlarında beynimizin sağ lobunda da ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonların yönetildiğini ortaya koymuştur.

Beynimizin sol lobu bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işler, sağ lobu ise artistik tarafı oluşur, detaydan çok resmin bütünü ile ilgilenir ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işler.

Sağ lob duygu, inanma ve hayallerin etkisinde olduğu ve foto grafik, yani bütünsel öğrenir. Bu yüzden bilgiyi sırayla işleyen sol lobun aksine, sağ lob öğrenmede çok daha hızlı ve etkilidir. Ayrıca insanların mucitlik ve üretkenlik kısmı sağ lob fonksiyonlarında yer alır.

Sadece sol lobu gelişmiş olan ve iyi kullanan insanların üretken düşünebilmeleri, sağ lobranıda geliştirmelerine bağlıdır. Öğrendikleri konular ve formüllerle yeni şeyler üretebilmeleri, ancak sağ lobu da işin içine katmaları ile mümkündür.

Beynin her iki lobuda birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahiptir. Her ili lob arasında yoğun sinir lifinden oluşan ‘korpus kallosum’ ağ demeti bulunur. Bu ap beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverşinin yapılmasını sağlayan bir köprüdür.

Sağ beyin yaratıcılığı, duygusallığı, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algılamalara daha yatkın çalışır. Sol beyin ise mantıklı, sistematik ve analitik düşünmeye, yazı ve sayılara, ölçme, değerlendirmeye ve eleştirmeye daha yatkındır.

Eğer beynimizin sol lobunu daha etkin kullanıyorsak, sağ lobunun yeteneklerine ihtiyaç duyduğumuz zaman başarısız olabiliriz. Hızlı ve etkili öğrenmenin yolu, beynin her iki lobunuda birlikte ve dengeli kullanmaktan geçiyor. Bir kuşun uçabilmesi için iki kanata ihtiyaç duyması gibi bizimde etkin ve dengeli öğrenebilmemiz için beynimizin her iki lobunu kullanmalıyız.

Her iki lobun birlikte kullandığımız takdirde, birbirleriyle uyu sağlar ve iş birliği içinde çalışırlar. Böylece kişisel yeteneklerimiz ve etkinliklerimizde olağan üstü artış yaşarız.

Kitap okurken genelde iki lobumuz birlikte koordineli çalışmak zorunda kaldığından dolayı, kitap okumak her iki lobumuzuda dengeli geliştirdiğinden dolayı en iyi aktivitedir. Sol lobumuzun takip ettiği ve kavradığı sözel kavramları, sol lobumuz şekil, imge ve yeni düşünceler ile tasvir eder.

BİR KEZ GÖRMEK BİN KEZ DUYMAKTAN İYİDİR.

ÇİN ATASÖZÜ

En yaygın ifade edilin hafıza gerçeği ‘Hafıza şekillerle, temsillerle çalışır ve bilgiyi resimlerle işler’ aslında sağ lobumuzun şekil, resim, hareket ve boyuta duyarlılığıdır. Öğrenmede olağanüstü etki ve fonksiyonları ile hayallerin ve düşüncelerin merkezidir sağ lobumuz.

Bazı insanlar okuduğu, gördüğü ve duyduğu bilgileri kolayca ve hemen hatırlayabiliyorlar. Bunlar ‘ fotoğrafik hafızaya’ sahip insanlardır. fotoğrafik hafızaya sahip insanlar üzerinde yıllar süren bilimsel araştırmalarda bu insanların beyinlerinin her iki lob fonksiyonlarını birlikte ve dengeli kullandıklarını kanıtlamıştır.

SOL LOBSAĞ LOB
Devamlıdır.Bütünseldir.
Zihinsel ağırlıklıdır.Sezgisel ağırlıklıdır.
Planlar yapılandırır.Kendi haline bırakır.
Duyguları kontrol eder.Duyguları serbest bırakır.
Anlitiktir, yaratıcıdır.Tepkiseldir.
İsimleri hatırlarYüzleri hatırlar
İşitsel/görsel yolla öğrenirKinestetiktir(dokunsal)
Yazmayı ve konuşmayı tercih eder.Çizmeyi ve kullanmayı tercih eder.
Sözlü talimatlara uyarYazılı yada sözlü talimatlara uyar.
Klimelerle düşünür.Görüntülerle düşünür.
Matematiksel düşünür.Kıyas yorum yapar.
Bir defada bir şey düşünür.Aynı anda çok şey düşünür.
Dilde odaklanır.Üslupta odaklanır.
Somut biçimde düşünür.Fantezi katar.
Vücudun sağ tarafını kontol ederVücudun sol trafını kontoırl eder.

Eğitimle ilgili toplumda yaygınlaşan çarpıcı ifadeler de aslında özellikle yeni anlaşılan beyin gerçeklerinin somutlaştırılmış ifadeleri olmaktadır.
Mesela heyecanlı bir roman okumaya başladığımızda ve kendimizi kaptırdığımızda, hayal gücümüz devreye girer. Romanda okuduğumuz karakterleri, olayları, yerleri ve durumları görüp hissetmeye başlarız. İşte bu, duyguları harekete geçiren beynimizin sağ lobudur.

Beyin loblarını dengeli kullanma ve hızlı öğrenme sırasında şöyle bir ilişki vardır: Beynin her iki lobun fonksiyonlarını birlikte ve dengeli olarak kullanmayı içeren bir ilişkidir. Buna öğrenmeyi öğrenme denir.

Hızlı ve kalıcı öğrenmek istiyorsak eğer kesinlikle hipokampı deverye sokmalıyız. Bunun için de en önemli olan, sağ lobu aktif hale getirmeliyiz. (sonraki yazılarımda bu konuya değineceğim).

Aslında hepimiz beynimizin bir lobuna önem verip hayatımız boyunca sadece onu kullanıyoruz. Evet bahsettiğimiz lob sol lobumuz. Çünkü hem okulda, hemde çevremizde sürekli mantıklı olmaya zorlandık ve şartlandırıldık. Çünkü mantıklı olmazsak, çocuk muamelesi görecektik.

Ama dünyanın en hızlı ve kalıcı öğrenenler hep çocuklardır. Çünkü sağ loblarını muhteşem bir biçimde kullanırlar.

BEYİN

Yani beynin iki lobunuda etkin kullanalım derken, aslında atıl kalan sağ lobu da devreye sokalım diyorum. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum: beynin sadece sol lobunu kullanan kişilerin verimi ne kadar düşer?

Yüzde elli mi düşer? Yoksa daha fazla yada az mı? Herhalde mantıklı olan yüzde elli dimi.

Beynimizin sadece yarısını, yani bir lobunu kullandığımızı var sayalım, ve beynimizin iki lobunuda kullanmaya başladığımız zaman beynimizin kapasitesi iki kat değil, çok daha fazla artar.

BİR ÖNCEKİ YAZIMDA YAZDIĞIM UNUTUYORUZ PEKİ NEDEN YAZIMI DA OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir